Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 25.9.2017
Nepřítomné třídy12345678910
6.BPrevPrevPrevPrev
Nepřítomní učitelé12345678910
Ficek Jan(Absc)RajZBesT--ČerV-
Kruchina Jan(Absc)BesT..BesTBesTStoJBesT
Zrzavá Lenka(PedD)--....
Změny v rozvrzích učitelů:
Besskó Tamás1. hodzměna Aj6.A (A2)(328)
1. hodspojeno (KruJ Absc)Aj6.A (A1)(328)
2. hodsupl. (FicJ Absc)Čj9.(229)
2. hododpadáAj6.B (A2)
3. hodzměna Aj7.A (A2)(324)
3. hodspojeno (KruJ Absc)Aj7.A (A1)(324)
4. hodspojeno (KruJ Absc)Aj9. (A1)(229)
4. hodzměna Aj9. (A2)(229)
6. hodzměna Aj7.B (A2)(325)
6. hodspojeno (KruJ Absc)Aj7.B (A1)(325)
Černohorský Viktor5. hodsupl. (FicJ Absc)Tv7.B (Chl)+(301B)
Rajtr Zdeněk1. hodsupl. (FicJ Absc)Čj7.A(324)
1. hododpadáD6.B
Stoklasová Jitka5. hodsupl. (KruJ Absc)Čj8.A(226)
Zrzavá Lenka5. hodnavíc Inf5.B(411)
5. hododpadáInf5.B (S1)zrušeno
6. hododpadáInf5.B (S2)zrušeno
1.-4. hod Obecný pedagogický dohled
Změny v rozvrzích tříd:
5.B5. hodInf(411)navícZrzavá Lenka
5. hodInfS1odpadá(ZrzL)
6. hodInfS2odpadá(ZrzL)
6.A1. hodAjA2(328)změnaBesskó Tamás
1. hodAjA1(328)spojíBesskó Tamás(KruJ)
6.B1.-4. hod Primární prevence
7.A1. hodČj(324)suplujeRajtr Zdeněk(FicJ)
3. hodAjA2(324)změnaBesskó Tamás
3. hodAjA1(324)spojíBesskó Tamás(KruJ)
5. hodTvChl(301B)suplujeČernohorský Viktor(FicJ)
7.B5. hodTvChl(301B)suplujeČernohorský Viktor(FicJ)
6. hodAjA2(325)změnaBesskó Tamás
6. hodAjA1(325)spojíBesskó Tamás(KruJ)
8.A5. hodČj(226)suplujeStoklasová Jitka(KruJ)
9.2. hodČj(229)suplujeBesskó Tamás(FicJ)
4. hodAjA1(229)spojíBesskó Tamás(KruJ)
4. hodAjA2(229)změnaBesskó Tamás
Pedagogický dohled u třídy:
6.B, 1.-4.hod - Zrzavá Lenka